przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przepływu cieczy

Pomiar przepływu różnego rodzaju cieczy w danej instalacji, na przykład wody czy ścieków, może odbywać się z wykorzystaniem rozmaitych urządzeń pomiarowych. Wśród nich znajdują się także przepływomierze elektromagnetyczne. Współczesne urządzenia pomiarowe pozwalają na prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów różnego rodzaju mediów, w tym także cieczy. W tym celu stosowany jest także przepływomierz elektromagnetyczny, który w użyciu znajduje się już od przeszło sześćdziesięciu lat.

Czym jest przepływomierz elektromagnetyczny?

Przepływomierz elektromagnetyczny to urządzenie pomiarowe, które pozwala na dokonanie pomiaru prędkości przepływu różnych mediów przez powierzchnię prostopadłą w instalacji. Pomiar odbywa się wówczas przez wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Według prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya wtedy, gdy przewodnik porusza się w obszarze pola magnetycznego, dochodzi do indukcji siły elektromotorycznej. Siła ta jest zależna od natężenia pola magnetycznego, a także od prędkości ruchu przewodnika. Jeśli prowadzony jest pomiar metodą elektromagnetyczną, wówczas przewodnikiem jest przepływające medium. Ze względu na taką metodę pomiaru przepływomierz elektromagnetyczny posiada także wiele zalet, w tym między innymi:

  • wysoka precyzja przeprowadzanych pomiarów niezależnie od temperatury, ciśnienia, gęstości, a także lepkości medium

  • brak ruchomych części w przepływomierzu

  • bardzo wysoka dynamika prowadzonych pomiarów

  • brak ryzyka pojawienia się spadku ciśnienia

  • optymalna powtarzalność pomiarów wraz ze stabilnością długoterminową

  • odpowiednia niewrażliwość na profil przepływającego medium

Przepływomierz elektromagnetyczny – szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu

Aktualnie przepływomierz elektromagnetyczny to urządzenie pomiarowe posiadające bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Stosowany jest on między innymi do pomiaru wody czy ścieków w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych, w branży petrochemicznej, do badań przepływu w zakładach spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych.